Three Pieces for Special Hearing, 2019
album

 

Relaxační kus na motiv české hymny (pure sine version)

Mozek posluchače je synchronizován s frekvencí 4-7Hz - frekvencí mozkových vln, která je spojovaná se stavem hypnózy.

(pro lepší účinek poslouchejte se sluchátky)

____________________________

Hypersonic Landscapes (Low Frequency Version)

Terénní nahrávky z míst v městské krajině s konstantně přítomným zvukem na horní hranici slyšitelnosti. Zvukem způsobeným různými technickými zařízeními, někdy nezáměrně, někdy záměrně jako prostředek modulace/podmiňování prostředí, jako v případě odpuzovače ptáků, hlodavců nebo teenagerů. Jde o zvuky na okraji pozornosti, efemérní přesto intenzivní.

Nahrávky v této verzi jsou frekvenčně posunuté o dvě oktávy níže, takže všechny zvuky můžou být slyšitelné v běžném spektru.

____________________________

Allegory of Internalized Surveillance

Skladba pracuje s jevem nazývaným 'distortion product otoacoustic emissions' - zvukem vytvářeným ve vnitřním uchu na základě určitých akustických podnětů. Posluchač může slyšet tón 330Hz po celou dobu skladby, i když po většinu času fyzicky nezní. Podmínky jsou nastaveny tak, že ucho tón aktivně vytváří (při správné hlasitosti).

 

 

 

 

 

________________
související:

hypersonic landscapes
hypersonic landscapes (low frequency version)
poslechová rozcvička