Poslechová rozcvička, 2018
31.1.2018, ČRo3 - Vltava, rAdioCUSTICA

 

Série krátkých zvukových kompozic pracujících různými způsoby participace ze strany posluchače a obecně s rolí vysílajícího a přijímajícího. Kompozice jako nástroj - aby si posluchač mohl skladbu poslechnout, musí se do ní aktivně zapojit, ať už mentálně nebo fyzicky.

 

 

Poslechová rozcvička

[instruktor navádí posluchače k modulování zvukových vln přicházejících do jeho ucha. Instruktáž lze přijmout i jako model zvláštního druhu poslouchání - samotné ucho se tedy stává hudebním nástrojem, stále připraveným k použití]

 

 

 

 

Němý řečník

[hlas bez hlasu, řeč bez řeči. Z řeči a její sdělovací funkce zůstává jen nepatrný zbytek. Posluchač se může jen domnívat, co se řečník snaží sdělit]

 

 

 

 

Relaxační kus na motiv české hymny

[mozek posluchače se synchronizuje s frekvencí 4-7Hz, frekvencí mozkových vln, která je spojovaná se stavem hypnózy]

 

 

 

 

Rozcvička s radiopřijímačem

[posluchač je instruován k prozkoumávání svého přijímače a jeho užití jako hudebního nástroje. Nebo obecně k neortodoxnímu přístupu k věcem]

 

 

 

 

________________
související:

poslechové instruktážní video
němý řečník
three pieces for special hearing