Mezera, 2010
pro 2 reproduktory
9:09 min, smyčka
site-specific, kostel Nejsv. Salvátora, Praha

Z nahrávky gregoriánského chorálu (offertoria "Ascendit Deus") byly odstraněny všechny frekvence zvukového spektra mezi 60Hz a 15000Hz - tedy frekvence nesoucí hlavní informaci/hlavní část zvuku - záznam zpěvu. Ve zvuku tedy nyní zůstaly jen jakési okrajové části, jen ty frekvence (vyšší harmonické frekvence, frekvence vzniklé odrazy v prostoru, kde byla nahrávka pořízena, šumem nahrávací techniky atd.), které onu hlavní informaci nenesou/nejsou hlavní částí, ale přesto jsou touto ústřední částí určeny. Ústřední část, ač je nyní neslyšitelná, stále zůstává přítomna, mezera mezi okraji stále zůstává hlavní částí zvuku. Ony okrajové části nyní nastiňují obsah "mezery"; také v sobě uchovávají charakter původního prostoru, kde nahrávka vznikla, ale zároveň se přizpůsobují prostoru novému.

 

ukázka:

 

 

 

 

 

 

Mezera pro Starou poštu, 2012

site specific pro Starou poštu/Hellův dům v Banské Štiavnici

 

V opuštěném domě po židovských obyvatelích hraje nahrávka židovské lidové hudby se ztlumenými všemi frekvencemi slyšitelného spektra až na zbytky na jeho nejnižších a nejvyšších okrajích..