Lovely Music, 2014

 

Dvě situace jejichž technické a sociální nastavení přesahuje možnosti jejich uchopení a kontroly

 

1. část
kolektivní performance, 7.1.2014, Galerie NoD Mini, Praha

performance pracující s možnostmi kolektivní improvizace/dotváření situace v rámci přednastaveného systému - nástroje v podobě množství zvukové techniky zapojené do kruhu.. návštěvníci dostanou příležitost podílet se na formování určité moci - možnost ovládat ohlušující masu zvuku, tato možnost ale nikdy nebude zcela naplněna - ať už chaotickým charakterem celého systému nebo vlastní povahou kolektivní improvizace s užitím nástroje, se kterým se většina účastníků setkává poprvé..

 

 

 

 

2. část
instalace, Galerie NoD Mini, Praha

zvuková instalace - automaticky generovaná mikrotonální kompozice, repetitivní, ale stále se vyvíjející melodie, odvíjející se ve zvukovém spektru okolo 18000Hz - tedy na samé hranici slyšitelnosti - posluchač se snaží ve vyprázdněném prostoru zachytit stopy zvuku, skladba ve své celistvosti mu ale stále uniká mimo smyslově vnímatelnou oblast..

 

 

ukázka zvuku:

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2015, Lovely Music Pt.1 (Ciachovňa)

 

 

Lovely Music Pt.2 (Ciachovňa)

 

 

 

________________
související:

16Hz-48Hz & 14kHz-21kHz