Being Dreamed, 2020
exhibition/curatorial project

 

12.3. - 5.7. 2020, Galerie města Pardubic

exhibition with Tereza Darmovzalová, Filip Hauer, Tomáš Kajánek and Vít Bohal

 

 

exhibition text:

 

Sen nezná ani nepřipustí rozdíl mezi tím, co je reálné a co ne. Výstava pracuje se snem jako metaforou stavu, ve kterém nelze odlišit realitu od fikce, stavem ve kterém jsme kolektivně sněni za pomoci současných technologií.

Být sněný. Internetový svět virálních videí proniká do reality a ztělesňuje se ve svých uživatelích. Simulace předpovídá realitu. Realita se stává snem. Snová práce. Pracovník přijímá rozhodnutí hry a zbavuje se vlastních morálních postojů. Realita vytvořená vyhledávacím a doporučovacím algoritmem googlu. Resyntéza a automatická imitace umělou inteligencí. Snovou logiku lze ale i aktivně přijmout jako taktiku pro jednání v strategiích mocenských struktur. Hypnotická indukce pocitu smutku, pocitu pro dnešní dobu příznačného, ale potlačovaného.

 

Tomáš Kajánek zkoumá, jak uživateli vytvářený obsah internetu odkrývá některé symptomy společnosti, konkrétně jak se v určitých skupinách youtubových videí zhmotňuje strach a iracionalita, což poté zpětně ovlivňuje realitu. Ve videoinstalaci 'Ať žije nová kůže' internetový svět virálních videí proniká do reality a doslova se ztělesňuje ve svých uživatelích. Sen se stává skutečností. Choroba Morgellons, psychosomatická kožní parazitóza, se šíří výhradně po YouTube a svým průběhem nápadně připomíná body horror.

Druhá Tomášova práce, 'Vystavené ruce, Vystavené nohy, Vystavená těla' shromažďuje záběry z youtubových dokumentací cvičení pro případ hromadného neštěstí pořádaných veřejnými bezpečnostními složkami nebo soukromými společnostmi nabízejícími zážitkové kurzy. Za pomoci filmového maskéra a motivů umělecké fikce jsou vytvářeny dramatické konstrukce událostí, které se nikdy nestaly. Krajní strachy a úzkosti společnosti jsou zhmotňovány ve fantasmatu ideálního teroristického útoku či dopravní nehody.

Instalace Filipa Hauera 'Dreaming About Work 0.1' je kritickou spekulací o budoucnosti práce a pracovního dne. Interaktivní počítačová hra, Job Quitting Simulator, spekuluje o budoucnosti práce ve světě plně řízeném algoritmy. Hra se rozkládá v 8 hodinách standardního pracovního dne. Hráč celou dobu plní repetitivní úkol: přepisování zobrazeného textu, nebo souhlas se zadaným výrokem. Hra je subverzí ve společnosti běžného pozitivního vnímání práce a obrací pozornost na problematické pojmy pracovního dne a ztráty individuálního vnímání světa v rámci mechanicky opakované pracovní činnosti. Algoritmy zde vystupují jako xeno-hráči s vlastním programem a motivací. Jako intro ke hře slouží video obsahující text vygenerovaný algoritmem strojového učení na základě věty 'What if algorithms take our jobs?' - otázky, která automaticky vyvstává při osobním setkání s pokročilou umělou inteligencí. Tisky diagramů srovnávají práci tradiční, budoucí a plně automatizovanou.

Zvuková instalace 'fft dreaming' Marka Hlaváče odkazuje na vytváření nových realit činností digitálních algoritmických procesů. Ostatní díla na výstavě jsou sněna v resyntéze, automatické transformaci a imitaci umělou inteligencí. Zvukové reprezentace fragmentů děl z výstavy jsou analyzované pomocí fft algoritmu1, sněné pomocí vyhledávacího a doporučovacího algoritmu googlu, podrobené strojovému učení a následné automatické imitaci. Smazává se rozdíl mezi nahráváním a syntézou a ukládáním dat a jejich vytvářením.2

Video Terezy Darmovzalové, 'Indukce smutku', může posloužit jako jakýsi klíč k 'lucidnímu snění' - snovou logiku lze i aktivně přijmout jako taktiku pro jednání v strategiích mocenských struktur.3 Video svým názvem odkazuje k psychologické experimentální metodě navozování emocí. V tomto případě jsou to pocity, které potřebují být prožity, které ale držíme pod povrchem kvůli pracovní vytíženosti, společenským konvencím, genderovým stereotypům a řadě dalších důvodů příznačných pro čas a prostor, ve kterém žijeme.

Vít Bohal téma doplňuje textem o médiu tarotových karet jako předobrazu či analogie současných technologií.

 

________________
1 Fast Fourier Transform, algoritmus sloužící k převodu časové do frekvenční domény, umožňující analýzu a zpracování digitálních signálů.
2 see Mark B. N. Hansen: New Media, in Critical Terms for Media Studies, eds. Mark B. N. Hansen and W. J. T. Mitchell, University of Chicago Press, 2010, s.180, cit. in: The Occulture: Ludic Dreaming, Bloomsbury, 2017, s.23-25.
3 see Michel de Certeau: The Practice of Everyday Life, University of California Press, 1984.

 

 

 

photos from the exhibition: https://www.otevrenakultura.cz/cs/gampa/vystavy/byt-sneny

 

 

 

________________
related:

fft dreaming
artificial utopias