Přechodné zóny, 2014-2020
Festival zvukového umění ve veřejném prostoru, Praha

 

[Série zvukových událostí, probíhajících na různých místech Prahy. Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. Vytváření dočasných posunů zvukového charakteru místa, jakýchsi přechodných zón, ozvláštněním, oživením, umrtvením, zvýrazněním, přivlastněním, narušením, použitím veřejného prostoru jako hudebního nástroje atd.. S vlastností zvuku permanentně překračovat hranice se také pojí stálé zkoumání hranic mezi prostorem veřejným a neveřejným..]

archiv: www.prechodnezony.blogspot.cz