Transcendence negativního těla, 2013
performance, 31.1.2013, AVU/Studio Letná

 

Negativní tělo: tělo obrácené směrem ven, vnímající, osahávající prostor, podle něhož je formováno a který zaplňuje; tělo ohraničené vnější hranicí fyzického těla a vnitřní hranicí prostoru.

 

[dva zpěváci, zpívají oba zároveň, monotónně, na způsob liturgického zpěvu, jeden z nich svým zpěvem popisuje prostor, ve kterém se performance odehrává, druhý popisuje lidi/návštěvníky performance; za pomoci hudebních a jazykových prostředků zhmotňují/zpřítomňují momentální situaci v prostoru a vytvářejí jakousi mentální skulpturu; vnímatelnou kolektivně, zároveň individualizovaně...diváci brzy zjistí, že oni sami jsou náplní performance a mají možnost jí ovlivňovat..]

 

 

 

 

spolupráce: Michal Cáb, Adéla Taubelová