news
 
7.4.2019, 20:00: Punctum-Krásova, Praha
15.1.-26.3.2019: Nikdy to nebylo, porád to je, Galerie Pragovka, Praha
16.11.2018, 18:00: Artificial Utopias, IDEAL prostor, Praha
12.4.2018, 19:30: Adventures Beyond Ultrasound, IDEAL prostor, Praha
22.2. - 8.4.2018: After the Radio, Nitranska galéria, Nitra, SK
31.1.2018, 22:00: Poslechová rozcvička, Čro3 Vltava
31.1.2018, 19:00, Punctum-Krásova, Praha
 
 
transient zones 6
 
hypersonic landscapes